• Producatori

Optimizaţi relaţia învăţător-elev prin îmbinarea jocurilor de mişcare colective cu cele individuale, care presupun inteligenţă, forţă şi îndemânare. Atmosfera lor relaxantă influenţează încrederea în forţele proprii şi dezvoltă calităţile motrice. Pentru un învăţământ dinamic şi activ, folosiţi jocurile tematice şi de mişcare, pentru ciclul primar, de la Eduvolt!